برخورد موتورسیکلت بدون راکب با عابر

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۰۶

هنگامی که راکب یک موتورسیکلت در چین به دلیل ناتوانی در کنترل روی زمین افتاد، موتور او با فرد دیگری برخورد کرد.

۰ نظر