تصادف 15 خودرو در اتوبان

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۱۳

 15 خودرو در اتوبانی در کانزاس آمریکا با یکدیگر تصادف کردند.

۰ نظر