مرگ دردناک یک چترباز هنگام نمایش هوایی

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۱۵

یک چترباز در بولیوی هنگام نمایش هوایی به دلایل نامعلومی کنترلش را از دست داد و به طرز دردناکی کشته شد.

۰ نظر