لحظه چپ کردن خودرو در اتوبان بخاطر لجبازی ۲ راننده

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۲۸

فیلمی از واژگون شدن یک خودرو در اتوبان بخاطر لجبازی دو راننده و سبقت گرفتن غیر مجاز را می بینید.

۰ نظر