نقاشی با دوده آتش

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۱۰/۰۶

این هنرمند قادر است با دوده های آتش نقاشی را به تصویر در آورد.

۰ نظر