حرکت تعادلی بالا رفتن از نردبان با تبلت

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۱۰/۰۷

هدف از این حرکت، متعادل نگه داشتن تبلت، متعادل نگه داشتن نردبان و بالا رفتن از آن است.

۰ نظر