هنرمندی نخبه افغانستانی در رشته خطاطی

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۱۰/۰۸

میرزایی هنرمند نخبه افغانستانی بیش از 20 سال است که در ایران زندگی می‌کند.

۰ نظر