تکنیک نقاشی تک حرکتی را ببینید

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۸

این هنرمند ژاپنی نقاشی های زیبا و شگفت انگیزی از اژدها کشیده است. ژاپن ۴ نسل از هنرمندانی که استاد این تکنیک نقاشی هستند را دیده است.

همانطور که در ویدیو می بینید در این تکنیک ابتدا سر اژدها نقاشی می شود و سپس با یک حرکت قلمو بدن آن کشیده می شود. شیوه ای که هنرمند از قلمو استفاده می کند همانند شیوه خطاطی است.

۰ نظر