آیا برنامه ای جهت افزایش تعداد مخاطبان سینما وجود دارد؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۲۱
از افزایش تا سقف ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت سینماها در سال ۹۶/ آیا برنامه ای برای افزایش تعداد مخاطبان سینما هم وجود دارد؟!

۰ نظر