قسمتی از هنرنمایی استاد انتظامی در "اجاره نشین ها"

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۰۸/۱۸

۱ نظر


مهدی بیگدلی راننده کامیون (۹۵/۱۱/۰۴)
پاسخ

بچه پسر مادرم نمی ماند مادرم آرزو میکرد که من بمانم جای پایم رادرحیاط ببینه فرسنگها از مادرم دورم ازاینجا دستهای چاک زده مادرم رامبوسم واز خدا نخواهم عمر مرا3قسمت کنه یکی رابرای پدرم ویکی رابرای مادرم اگر یکی ماند برای خودم من بدون پدرومادرم ازخداعمر نمیخواهم