نقاشی هایی با جزئیات بی نظیر

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۷/۱۵
"دارِن" نقاش آلمانیِ این آثار، بیش از 3 ماه براى كشیدن هر كدام از این تابلوها وقت میگذارد

۰ نظر