تصاویر بی نظیر یک دوربین حساس به حرکت از عبور حیوانات

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۶/۰۱

این تصاویر توسط یک دوربین حساس به حرکت در یک پارک ملی در ایتالیا به مدت یک سال ضبط شده اند.

۰ نظر