داد بزن نوشابه بگیر!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۶/۲۷

این دستگاه در مقابل تخلیه روانی افراد به وسیله داد زدن،به آنها نوشابه جایزه می دهد

۰ نظر