آیا بال های این هلی کوپتر حرکت نمی کنند؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۱۰/۰۶
سرعت چرخش بال های هلی کوپتر با سرعت تصویر برداری دوربین برابر است بنابراین به نظر می رسد بال ها حرکتی ندارند

۰ نظر