ماشینی که یک ماهی راننده آن است

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۱۰/۱۸

 

1
این ماشین توسط ماهی که درون آن شنا می کند کنترل می شود.ماهی با نزدیک شدن به هریک از دیواره های آکواریوم ماشین را هدایت می کند

۰ نظر