پدر علم تخریب!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۵

وقتی یک کارگر ساختمانی به طور حرفه ای برای تخریب ساختمان دست به کار می شود.

۰ نظر