چاقی در کودکان را جدی بگیرید

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۳

با تغییر سبک زندگی چاقی در کودکان رو به افزایش است که عوارض بسیار زیادی را درپی خواهد داشت.

۰ نظر