مفهوم دقیق سوءتغذیه چیست؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۴

عده ای سوءتغذیه را با گرسنگی برابر می دانند،اما آیا این درست است؟

۰ نظر