چطور فرزندان را نامحسوس کنترل کنیم؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۷
کنترل نوجوانان باید به شکلی انجام شود که آن ها را حساس تر و پرخاشگر ننماید.والدین باید این رفتارها را آموزش ببینند تا بتوانند در پرورش فرزند خود بهتر عمل کنند.

۰ نظر