آیا مصرف داروی افسردگی در دوران بارداری مجاز است؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۲۰
تجویز خانم دکتر را درباره ی مصرف داروهای افسردگی در زمان حاملگی بشنوید.

۰ نظر