قبل از تصمیم به بارداری حتما ببینید

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۲۷

توضیحات خانم دکتر اکبری سنه متخصص زنان و زایمان شما را برای مشاوره های قبل از بارداری توجیه می کند.

۰ نظر