چرا گاهی در خواب راه می‌رویم؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۱۳

تا به حال برایتان پیش آمده که در خواب راه بروید؟ لابد پیش آمده، به خصوص زمانی که بچه بودید.

هیچ‌وقت فکر کردید که علت علمی راه رفتن در خواب چیست و چرا چنین اتفاقی برایمان می‌افتد؟ جالب اینجاست که بعدش ممکن است هیچ‌چیز از این اتفاق یادمان نیاید.

۰ نظر