درهای کشویی مترو برای جلوگیری از خودکشی

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۹

در بسیاری از کشورها برای پیشگیری از سقوط و یا پریدن افراد بر روی ریل های مترو از درهای کشویی استفاده می شود

 

۰ نظر