کشتن مرد داوطلب توسط شعبده باز

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۲۳

یک سیک پس از بستن چشم ها ی خود در حالیکه چکش بزرگی به دست داشت با زدن ضربه اشتباه به سر یکی از داوطلبان خود همه را شوکه کرد .

۰ نظر