شرق موصل پس از داعش...

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۲
پس از پاکسازی داعش از شرق موصل دوباره زندگی به این منطقه برگشته است...

۰ نظر