دست دادن های عجیب و غریب ترامپ !

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۳
عکاس ها: به ما نگاه کنید ترامپ: چی میگن؟ شینزو آبه نخست وزیر ژاپن: "لطفا به من نگاه کنید" (منظورش این بودکه عکاس ها میگن) ترامپ با ژست زل میزنه به شینزو آبه.

۰ نظر