سال 1959؛ فرودگاه مهرآباد

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۴
شركت واحد هواپیمایی ایران | هواپیمای ویکرز ویسکانت - سال 1959 ، فرودگاه مهرآباد تهران

۰ نظر