وقتی خلبان فرود میاد تا از راننده کامیون آدرس بگیره!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۹
خلبان بالگرد نظامی قزاقستانی که مسیرش را گم کرده بود مجبور به فرود اضطراری در جاده شد و از راننده یک کامیون آدرس پرسید.

۰ نظر