حسنی مبارک تبرئه شد!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۱۳
عالی ترین دادگاه تجدیدنظر مصر حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را روز پنجشنبه از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در قیام سال ۲۰۱۱ میلادی مصری ها تبرئه کرد.

۰ نظر