سایه چندین رسوایی بر مبارزات نامزدهای انتخابات فرانسه

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۱۴
کمتر از دو ماه مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رسوایی ها و اتهامات بر روند مبارزات انتخاباتی سایه انداخته است.

۰ نظر