جنگنده جدید میگ 35 روسیه

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۱/۱۶
میگ ۳۵ یک ارتقا سنگین بروی MiG-29 بحساب می آید که این ارتقا در بخش بدنه و الکترونیک انجام شده است که شامل رادار AESA، موتور قویتر، سوخت بیشتر، پاد هدفیابی داخلی و ... است.

۰ نظر