اسپری که همه چیز را خشک نگه میدارد!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۰۸/۲۶

این اسپری به شدت آب گریز است و مایعات را پس میزند.

۰ نظر