درخواست وزیر کشور برای بازگشت زودتر زوار

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۸/۲۹

وزیر کشور از زائرانی که موفق به زیارت شدن خواست برای کاهش جمعیت به فکر بازگشت باشند.

۰ نظر