هدر دادن مواد غذایی بسیار پر هزینه است

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۰۹/۲۲

روزانه 25 هزار نفر از گرسنگی جانشان را از دست می دهند یعنی در هر 3/5 ثانیه یک نفر. و با این حساب وقتی که شما تماشای این ویدئو را تمام می کنید 32 نفر جان خود را از دست داده اند.

در کشورهای پیشرفته مشکل اصلی این است که آنقدر غذا وجود دارد که مقدار زیادی از آن تلف می شود. به عنوان مثال: در استرالیا مردم سالانه 20 درصد از غذایی را که خریداری می کنند دور می ریزند این یعنی از هر 5 سبد خرید 1 سبد کامل.

۰ نظر