ساخت رباتی برای پارک کردن هواپیما

اشتراک گذاری
کد ویدئو
۹۵/۱۰/۱۴

محققان موفق به ساخت رباتی کوچک برای کمک به انتقال هواپیما در فرودگاه شدند.

۰ نظر