چیپس الکترونیکی،فناوری جدید برای ورود و خروج آسانتر

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۱

یک شرکت بلژیکی به کارکنان خود پیشنهاد کرده است برای ورود و خروج آسانتر به دفاتر این شرکت یک چیپس الکترونیکی در بدن آنها کار گذاشته شود.

۰ نظر