کرار؛ نخستین تانک پیشرفته ایرانی

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۲۲
تانک پیشرفته ای که به دست مردان ایرانی ساخته شده است...

۰ نظر