نبرد خونین شیرها!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۰
شیرهای نر وقتی به سن 6 سالگی می رسند برای فرماندهی گروه با فرمانده گروه جنگ می کنند.نبردی که اگر به پیروزی شیر جوان تر ختم شود منجر به خون و خونریزی در داخل گله خواهد شد. هر شیر نر به طور میانگین 3 سال می تواند رئیس گروه باشد.

۰ نظر