دیدنی های شگفت انگیز کف دریا در قطب جنوب

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۳

به تازگی فیلمی از موجوداتی که در زیر یخ های قطب وجود دارد منتشر شده که شکل خاص زندگی در این منطقه که بخش عمده سال با یخ قطوری پوشیده شده است به نمایش می گذارد.

پژوهشگران استرالیایی در با برداشتن قسمتی از یخ در قطب جنوب یک ربات مجهز به دوربین فیلم برداری و تجهیزات آزمایشگاهی را به زیر یخ های قطب فرستادند و ضمن بررسی ساختار و کیفیت آب در این منطقه از کف دریا و موجودات و گیاهان و رنگارنگی موجود در میان این موجودات را مشاهده کردند.

۰ نظر