تصاویری از اجتماع صدها هزار گوزن برای مهاجرت!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۷
تصویر بی نظیر از اجتماع صد ها هزار گوزن برای مهاجرت و استقامت تحسین برانگیز یک بچه گوزن برای فرار از گرگ

۰ نظر