گربه ها چگونه پس از سقوط از ارتفاع جان سالم به در می برند؟

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۰/۱۹

هنگامی که یک گربه از ارتفاعی سقوط می کند به صورت یک بازتاب غریزی، بدنش را طوری در هوا می چرخاند که فرم پاهایش به سمت پایین باشد.

۰ نظر