لحظه ای عجیب و نادر در حیات وحش!

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۱/۲۴
آهوئی که در چنگال پلنگ بود ولی بابونها باعث نجاتش شدن و پلنگ با دیدن انها پا به فرار گذاشت.

۰ نظر