حمله ی گروهی کفتارها به آهو (13+)

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۵/۱۲/۲۵
در این ویدئو کفتارها به صورت گروهی به آهویی حمله کرده و در نهایت آهو با وجود استقامت خود مفلوب آنها می شود.

۰ نظر