حمله شیر به توریست ها در هند

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۴/۰۸
محاصره و حمله دو شیر وحشی به ماشین توریست ها در پارک وحشت هندوستان، باعث وحشت زیادی شدند. دو شیر با محاصره خودرو توریست ها، سعی نمودند تا بنا به قانون طبیعت از قلمرو خود محافظت نمایند.، در ابتدا شیر اول به خودروی جهانگردان نزدیک می شود و سپس راه خود را کج می نماید. اما شیر دوم که کمی مصمم تر بود سعی نمود تا وارد ماشین جهانگردان شود.

۰ نظر