این نوع عقرب نیشش خطرناک نیست

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۵/۰۳
این نوع عقرب مودار بزرگ بیابانی است که نیشش مثل نیش زنبورِ همه عقربها خطرناک نیستد . نکته اینه مزاحم عقربها نشوید و بهش احترام بزارید حتی اگر ترسناک باشند.

۰ نظر