صدای نهنگهای قاتل

اشتراک گذاری
کد ویدئو
دانلود
۹۶/۰۹/۲۳
نهنگ های قاتل سه دسته صدا تولید می کنند یکی از آنها مانند سوت زدن است. تمامی این آواها برای جهت یابی،ایجاد ارتباط و شکار بکار می رود.

۰ نظر